Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา14:17 น. | ออนไลน์ 37 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_73.pdf][img]htt ...

แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2557


...
แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2557รับสมัครด่วน ...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2557
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.t ...

แจ้งข่าวเมื่อ 15 มิ.ย. 2557

[cente ...
แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557
...
แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2557


[size=20][color=darkred]การชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์พักในช่วงที่ 2 ทุกคน

(พักระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557)

*การชำระ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50