Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา07:56 น. | ออนไลน์ 52 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
[img]http://www ...

แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2557
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_215.pdf] [/url]

...
แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557
[size=24]

คลิกเพื่อสมัครนิสิตหอพักห้องพักแบบรายเดือน (เฉพาะนิสิตชาย-หญิง ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ทุกชั้นปี)

[/size]

...
แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557

...
แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
[img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_files/2014071602 ...

แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
[img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_files/20140716024846.j ...

แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557[size=24][color=darkblue]ผลการพิจารณาการคัดเลือกนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1


ประกาศผลวันนี้ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ภายในเวลา 16.00 น.)[/color]


[color=red]ตรวจสอบรายชื่อด่วน!!!!! [/color][/size]

...
แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557

[img]http://www.rcu.sa.chula.a ...

แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2557[url=http://www.rcu.sa ...

แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2557[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_205.pdf]ดาวโหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครหอ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 28 มิ.ย. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50