Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา14:17 น. | ออนไลน์ 38 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie ...

แจ้งข่าวเมื่อ 13 ส.ค. 2557

[img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th ...

แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2557

[img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_files/2014072907 ...

แจ้งข่าวเมื่อ 28 ก.ค. 2557ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้นไปพักในหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)

...
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าไปพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น


[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

...
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557ประกาศรรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย (ตึกจำปี ตึกจำปา) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

...
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1


[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557ประกาศรายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1


[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50