Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา00:37 น. | ออนไลน์ 33 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


...
แจ้งข่าวเมื่อ 11 ธ.ค. 2557
...
แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2557...
แจ้งข่าวเมื่อ 03 ธ.ค. 2557


[size=24][color=darkblue]**นิสิตหญิงชั่วคราวที่กำลังพักอยู่ในหอพักและมีรายชื่อในประกา ...

แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557

[size=24][color=darkblue]**นิสิตชายทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557--------[size=24]

ปิดรับสมัครหอพักนิสิตชาย
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ย. 2557[size=24]

ปิดรับสมัครหอพักนิสิตหญิงแบบรายเทอม
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.

...
แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ย. 2557[size=24][color=red]การแจ้งความจำนงอยู่หอต่อครั้งนี้เฉพาะตึกเก่า พุดซ้อน พุดตาน จำปา จำปี เท่านั้นให้นิสิตตึกใหม่ชวนชม 17 ชั้นที่เข้าไปยืนยันแล้วในระบบให้ทำการยกเลิกมิฉะนั้นจะมีผลต่อการอยู่หอพัก[/colo ...

แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ย. 2557[size=24][color=#006666]

เฉพาะนิสิตตึกพุดซ้อน ตึกพุดตาน ตึกจำปา และตึกจำปี เท่านั้น


[/color][/size]

...
แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ย. 2557[size=24][color=darkblue]ตึกพุดซ้อน พุดตาน จำปา และจำปี
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557[/color][/size]

[size=24][color=darkblue]ตึกชวนชม
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557[/color][/size][img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_up ...

แจ้งข่าวเมื่อ 16 ต.ค. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50