Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา00:38 น. | ออนไลน์ 31 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


[size=20][color=darkred]การชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์พักแบบเหมาจ่ายในช่วงที่ 2 ทุกคน

(พักระหว่างวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558) ...

แจ้งข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2558[color=red][size=20]
**ขอให้นิสิตปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตที่ยืนยันเตียงเดิม ในวันที่ 11 - 12 พ.ค. 58 แล้ว ไม่ต้องยืนยันเตียงอีก ยกเว้นนิสิตที่ต้องการจะย้ายเตียงใหม่

2. นิสิตที่เลือกห้องหรือเตียงใหม่ ในวันที่ 14 พ.ค. 58 แ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558

[color=red]

[size=24]**สำหรับนิสิตหญิงตึกชวนชม ดูรายละเอียดต่างๆได้ที่บอร์ดใต้ตึก**
[/size]

[/color]

...
แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558... ...
แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าร่วมงาน
มหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
ลงทะเบียนตึกชวนชม เวลา 06.00 น. ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 20 เม.ย. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 10 เม.ย. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2558

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50