Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา06:25 น. | ออนไลน์ 40 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

...
แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2558


[url=http://www.rcu.sa.chula.ac. ...

แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.ค. 2558

...
แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2558ทั้งนี้ ให้นิสิตที่ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติดังนี้
1 . ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก
http://www.rcuchula.com ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ท ...
แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558[color=darkblue][/color][size=24][/size]
[size=24]รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) [/size] [color=darkblue][/color]

ทั้งนี้ ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้
1 . ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558


...
แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2558


[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_233.pdf][img]http://www.rcu.sa.chula.ac. ...

แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2558[size=24]ขณะนี้ทางหอพักยังไม่มีประกาศรับสมัครหอพัก
การกรอกใบสมัครตอนนี้เป็นการกรอกใบสมัครของนิสิตโครงการ
จุฬาชนบทเท่านั้นหากนิสิตที่ไม่ได้เป็นนิสิตในโครงการจุฬาชนบท
ให้หยุดกรอกใบสมัครโดย ...

แจ้งข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2558

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50