Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา07:58 น. | ออนไลน์ 54 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


...
แจ้งข่าวเมื่อ 27 ส.ค. 2558

[img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_fi ...

แจ้งข่าวเมื่อ 19 ส.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 14 ส.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558


 ...

แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2558

[img]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_files/ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558[size=20][color=darkred]นิสิตที่จบการศึกษาหรือนิสิตที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2558

ที่แจ้งอยู่หอพักแบบเหมาจ่ายในช่วงที่ 3 ไว้ จะไม่สามารถพิมพ์ใบชำระค่าหอพักได้

*ให้นิสิตชำระเงินแบบรายวั ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558

...
แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ค. 2558

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50