Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา00:38 น. | ออนไลน์ 31 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


...
แจ้งข่าวเมื่อ 11 เม.ย. 2559...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 เม.ย. 2559...
แจ้งข่าวเมื่อ 31 มี.ค. 2559[size=20]ขอเชิญนิสิตหอพักทุกคน ร่วมประเมินร้านค้าและร้านบริการหอพักนิสิต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
[/size]
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/poll/index.php] ...

แจ้งข่าวเมื่อ 08 มี.ค. 2559
[size=20][color=red]**รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบต่อไป**[/color]

[color=#006666]........[/color]


...

แจ้งข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2559...
แจ้งข่าวเมื่อ 21 ม.ค. 2559.

.
. ...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ม.ค. 2559...
แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2558...
แจ้งข่าวเมื่อ 25 ธ.ค. 2558

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50