Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา07:00 น. | ออนไลน์ 45 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


ดูVDOแนะนำการมอบตัว..คลิกที่นี่

 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2563


**นิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก, โครงการจุฬาฯ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2563.
.
.
ตรวจสอบรายชื่อ...คลิกที่นี่
.
.
.

...
แจ้งข่าวเมื่อ 25 ก.ค. 2563แผนที่มอบตัว2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563แผนที่วันมอบตัวนิสิตใหม่ 2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563แผนที่การเดินทางวันมอบตัวนิสิตใหม่ 2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563
ขั้นตอนการเลือกห้องพัก..ตึกจำปี


*นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ให้เลือกห้องที่ว่างได้ในชั้น 3-8 (ชั้น 3 ยกเว้นห้อง 309 - 320 ชั้น 8 ยกเว้นห้อง 820 ห้ามเลือก)

**นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2563

ขั้นตอนการเลือกห้องพัก..ตึกชวนชม
ขั้นตอนการเลือกห้องพัก..ตึกพุดตาน

[img]https://scontent.fbkk20-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107888403_10158626882184282_3405828981753711599_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFalOKWrSfojGpNj_3fxd0KUd6Oo6xjsfFR3o6jrGOx8WYs4q53IKrUH_J4Dd ...

แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบที่ 2.. คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2563
Download ประกาศรับสมัคร.. คลิกที่นี่
Download ใบสมัคร.. คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ค. 2563

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 492 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50