Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา04:59 น. | ออนไลน์ 53 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ตึกจำปี
ตึกจำปี (เดิมเรียกว่า หอ 2)

 

เมื่อปีพ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณจำนวน 150 ล้านบาท สร้างอาคารหอพักสำหรับนิสิตชาย ขนาด 14 ชั้น รับพักได้จำนวน 992 ที่ ทดแทนที่อาคารหอไม้ เอ ไอ ที โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ปีพ.ศ.2535 นิสิตเข้าพักได้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา

ตึกจำปี

  • เป็นอาคาร 14 ชั้น
  • จำนวน 248 ห้อง
  • พักห้องละ 4 คน
  • รับนิสิตเข้าพักได้ 992 คน
  • รับนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษา เข้าพักในชั้น 13 – 14 จำนวน 152 ที่
  • รับนิสิตชายระดับปริญญาบัณฑิต เข้าพักในชั้น 2 – 12 จำนวน 840 ที่


        (เป็นที่พักสำหรับนิสิตทั่วไป 920 ที่ นิสิตโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล จำนวน 24 ที่ กันเป็นที่พักสำหรับเก็บตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่นิสิตหอพัก จำนวน 24 ที่)ห้องพักตึกจำปี

  • เตียงนอน
  • โต๊ะอ่านหนังสือ
  • ชั้นวางรองเท้า(รวม)
  • ตู้เสื้อผ้า
ห้องตึกจำปี
ห้องตึกจำปี

ห้องตึกจำปี

ห้องตึกจำปี
หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก